Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Unha maneira de facer Europa

Línea de actuación 02

POSTA EN MARCHA DUNHA IDENTIDADE DIXITAL PARA A CIDADANÍA

NECESIDADES

OBXECTIVOS

Os principais obxectivos son:

  • Promocionar o comercio online, co impulso dunha plataforma que facilite as vendas tanto aos comerciantes locais coma a aqueles pequenos produtores locais e artesáns que atopan barreiras ou non dispoñen de suficientes medios para a distribución dos seus produtos.
  • Promover a modernización do sector facilitando ao pequeno comercio o acceso a novas tecnoloxías, novas canles de venda, novas formas de pago e outras melloras en atención aos seus clientes, coma o servizo a domicilio.
  • Potenciar o comercio de Lalín ofrecendo unha ferramenta de apoio á venda tradicional que permitirá a calquera comprador, con independencia da súa localización, descubrir a oferta do comercio da nosa vila.

RESULTADOS

A actuación fará que o concello de Lalín consiga:

  • A mellora da competitividade do sector.
  • Un incremento da actividade comercial minorista que evite un baleiro comercial do centro urbano.
  • Unha mellora social da actividade comercial minorista vinculada ao emprego.
  • Unha mellora social da actividade comercial minorista vinculada a prácticas de comercio xusto, producións ecolóxicas, produtos artesáns…

NoVas

MÁIS DE 200 COMERCIOS DO CONCELLO VENDEN EN LIÑA A TRAVÉS DE MERCALALÍN PARA FACILITAR AS COMPRAS AOS VECIÑOS

MercaLalín é unha plataforma de comercio en liña, de acceso gratuito, que proporciona un completo escaparate de produtos locais...